sponsored

Sunday, August 5, 2012

Arti Surat Al isra' buat nuzulul quran

Aku Berlindung Kepada Allah Dari Godaan syetan yang terkutuk
Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
1.    Bacalah Dengan Menyebut Nama Tuhanmu yang menciptakan
2.    Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah
3.    Bacalah, dan  Tuhanmu yang Maha Mulia
4.    Yang mengajar (manusia) dengan Pena
5.    Dia Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya
6.    Sekali-kali tidak! Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas
7.    Apabila melihat dirinya serba cukup
8.    Sungguh hanya kepada tuhanmulah tempat kembalimu
9.    Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang
10.   Seorang hamba ketika dia melaksanakan shalat
11.   Bagaimana pendapatmu jika dia (yang dilarang shalat itu) berada diatas kebenaran
12.   Atau dia menyuruh bertakwa (Kepada Allah)?
13.   Bagaimana pendapatmu jika dia (yang melarang itu) berdusta dan berpaling?
14.   Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat (segala perbuatannya)?
15.   Sekali-kali tidak! Sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya kami tarik ubun-ubunnya (kedalam neraka)
16.   (yaitu) ubun –ubun orang yang mendusta dan durhaka
17.   Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya)
18.   Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniah (penyiksa orang-orang yang berdosa)
19.   Sekali-kali tidak! Janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah serta dekatkanlah (dirimu kepada Allah)

Maha Benar Allah Dengan Segala Firmannya

No comments:

Post a Comment

Mohon Tinggalkan Komentar anda untuk kebaikan blog ini.........

alexa rank

langganan

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Tentang Saya

My photo

Saya orang yang cukup terbuka

Google+ Followers