sponsored

Tuesday, July 2, 2013

contoh undangan rapat


TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ)
THARIQUL JANNAH SENANING
KECAMATAN KETUNGAU HULU
Alamat : Jl. KiHajar Dewantara, Senaning Kode Pos 78654
Nomor             : 01/TPQ Thariqul Jannah /03/2011
Lamp               : -
Hal                   : Undangan Rapat

Kepada:
Yth Bapak/Ibu........................................
 Di__
        Tempat
           
Assalamualaikum wr.wb
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiratan Allah SWT yang masih melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan apa yang menjadi perintah dan larangan-Nya....amien

Sehubungan dengan kepengurusan TPQ  Thariqul Jannah” yang telah berlangsung selama dua tahun, maka perlu diadakan evaluasi  agar menjadi lebih baik lagi, untuk itu kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada rangkaian acara tersebut, yang insya Allah akan dilaksanakan pada,

hari/tanggal             : Senin, 12 Maret 2012
waktu                       : pukul 19.00 s.d. selesai (ba’da Isya)
tempat                        : TPQ “Thariqul Jannah”.

Demikian surat undangan ini kami buat atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Mengetahui,                                                                                                  Sekretaris,
Ketua,Bambang                                                                                                       Sabar
No comments:

Post a Comment

Mohon Tinggalkan Komentar anda untuk kebaikan blog ini.........

alexa rank

langganan

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Tentang Saya

My photo

Saya orang yang cukup terbuka

Google+ Followers